חגים

   דברי תורה אלו מוקדשים לרפואת חנה בת מרגרטה
שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח? תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב ל 20 גרם מצה (שהיא 27 סמ"ק, כידוע שיעורי התורה נאמרו בנפח). ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבע שיעורים של מצה, או חמישה, וכמו שנבאר. סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש וכבר נתבאר אצלינו הוא: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מרור. כורך. שלחן עורך. צפון. ברך. הלל. נרצה. כשמגיעים בסדר ל"מוציא מצה", לוקח בעל הבית את שלשת המצות המוכנות בקערת ליל...
לכתבה המלאה »
   פסח
בס"ד לקראת פסח הבא עלינו לטובה אנו בכל שנה ושנה מתכוננים לחג הגדול. חג זה מתאפיין בהכנות רבות ובשמחה וציפייה גדולה לערב החג. בחג זה אומר הרבי מבעלז מתגלה האור הגנוז הנמצא בנשמת כל יהודי. נשמות שנחצבו מתחת לכסא הכבוד. ולעתיד לבוא לא רק ישרא'ל יגלו את היופי והמתיקות של כל נשמה ונשמה את הייחודיות והמיוחדות שבה אלא, גם כל אומות העולם יבינו את גודל הטוב הגנוז בנשמות ישרא'ל. מספר הרבי מבעלז את הסיפור הבא. לעשיר מופלג אחד הייתה בת יחידה אותה טיפח גידל ולימד. הוא דאג לכל מחסורה ואט אט התברר לו עד כמה...
לכתבה המלאה »
   מילון מושגים
מיהם אשחוראש המן מרדכי אסתר בגתן ותרש בפנימיותי מרתק: בס"ד פורים = מקום הפור והגורל בחיי – הטלת פור היא היכולת שלי לוותר על דעתי לטובת דעת התורה שניתנה מהבורא יתברך סוד מקום האמונה מעל הדעת – עדלאידע אימון לגמר תיקון: חג פורים הוא תזכורת עצומה לנברא בעל מנת להביאו לתכליתו לתיקון האגוהיזם ברצון לקבל לעצמו וכך יזכה הנברא להגיע לתפיסת המופשט אהבה מהמוחש אהבה עצמית. בפורים מתגלה אור גמר התיקון כאשר אור זה נותן לנו מקום לברר את בחינת ארור המן לברוך מרדכי שאז בגמר התיקון התב...
לכתבה המלאה »
   זמן הדלקת נרות חנוכה
לכתחילה צריך להדליק נרות חנוכה מיד בצאת הכוכבים, דהיינו כרבע שעה לאחר שקיעת החמה בימים אלו, ויש מהאשכנזים שנהגו להדליק מיד עם שקיעת החמה. ואין להדליק נרות חנוכה קודם זמן זה (מלבד בערב שבת חנוכה שמדליקים נרות חנוכה קודם שקיעת החמה, וכפי שנתבאר באחת ההלכות הקרובות) וגם מי שהוא טרוד ואינו יכול להדליק נרות בזמן המצוה, אינו רשאי להדליק נרות קודם זמן זה, משום שלדעת רבים מן הראשונים אינו יוצא בזה ידי חובה אף בדיעבד. ומכל מקום אם הוא מוכרח לצאת לדרך וחושש שיתבטל לגמרי ממצות הדלקת נרות, ידליק נרות חנו...
לכתבה המלאה »
   לכבוד חנוכה
חרדים, חילוניים ומה שביניהם שיחה בין בן לאביו אבא חרדי ליטאי מסביר -אבא, איך ניצחנו את היוונים ? -בעזרת השם. -אז בשביל מה המכבים? -הם היו רק החיילים . השם עזר להם בעזרת השם, וברוך השם הם ניצחו . -המכבים היו חיילים? -אה... חיילים של השם, צבאות השם. -אז המכבים היו חב"דניקים -לא! לא! חס וחלילה!! הם היו ליטאים. -ליהודה המכבי היה נשק ? -כן . -אז יהודה המכבי היה חילוני או גוי ? -חס ושלום, מה פתאום חילוני או גוי? -אבל רק חילונים וגויים ...
לכתבה המלאה »
עמוד 7 מתוך 12 התחלה עמוד קודם 5 6 7 8 9 עמוד הבא סוף
לעבור לעמוד
page 7page 8page 9page 10page 11