חגים

   קצת דיברי תורה מאירים לחג שבועות
קצת דיברי תורה מאירים לחג שבועות... ישנה הפסקה-השהיה מסויימת בין יציאת מצרים לבין קבלת התורה, מדרש תנחומה שואל מדוע ישנה את ההפסקה הזו? למה הקב"ה לא נותן לנו מיד את התורה אפילו מייד אחרי קריעת ים סוף, אחרי "ויאמינו בה' ובמשה עבדו"?כתוב שישראל לאחר העבודה הקשה והנוראה במצרים- גופם הי'ה שבור וחסר, וכן נפשם, הם היו בעלי מומים וחולים, הקב"ה משום כך- רצה להמתין עד שיתרפאו משום שהתורה כולה שלמה שנאמר "תורה תמימה", התורה היא תכלית השלמות ולכן רצה לתת את התורה השלמה לעם השלם מכל הבחינות. בהר סיני ישר...
לכתבה המלאה »
   לנהוג בכבוד
בס"ד לנהוג בכבוד זה עם זה - ל"ג בעומר הגמרא במסכת יבמות בדף ס"מ מספרת על 12 אלף זוגות התלמידים (יחד 24,000) שהיו לרבי עקיבא וכולם מתו במכה אחת במגפה בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה... כתוב שכל התלמידים מתו מפסח ועד עצרת. האמירה הכי גדולה של רבי עקיבא היא "ואהבת לרעך כמוך"- אז איך זה יכול להיות שהתלמידים שלו מתו במיתה כזו נוראה בגלל ורק בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה?, האם ככה זה ביהדות? ולמה דווקא מתו במיתה המשונה הזו? ולמה ואיך זה נוגע אלינו?- הרי היו לנו אסונות הרבה יותר גדולים שמתו שם יותר אנשים...
לכתבה המלאה »
   אוצר לפסח
אוצר לפסח הגדה של פסח – מאתר דעת הגדת תכלת מרדכי – הגדה של פסח עם פירוש הרב מרדכי אלון – אתר קרן ישי הגדות מאתר חג שמח מסכת פסחים: משניות, גמרא, תוספתא - מאתר סנונית. מבחנים על מסכת פסחים גמרא – אתר הישיבה הלכה: היד החזקה לרמב"ם - הלכות חמץ ומצה – אתר סנונית. שולחן ערוך, אורח חיים מנוקד - הלכות פסח החל מעמוד 183 – אתר israel613.com בן איש חי, שנה א', פרשת צו – הלכות פסח – אתר שערי שכם. הלכות חגים – דיני חודש ניסן, הלכות כשרות ל...
לכתבה המלאה »
   מה לא צריך לנקות לפסח?
מה לא צריך לנקות לפסח? סיכום שיעור לנשים על חינוך ילדים לקראת פסח תשנ"ז הרב שלמה אבינר בטאון בית אל ובנימין, ויקהל-פקודי תשנ"ח בדיקת חמץ מי שנוסע לפסח מי שנוסע לפסח ואינו נמצא בבית - יכול להקל ולא לנקות כלום. למה? כי מוכרים את כל החמץ שבבית עם כל הפירורים. אי אפשר למכור פירורים לבדם, אין לזה ערך הלכתי. אך אפשר למכור את המזון שבארון, כולל הלכלוך שבו. כמו כן, אפשר להכליל את כל החמץ שבדירה במכירה ואין צורך לנקות דבר. אבל אם מישהו יתארח, צריך לנקות את החדרים שישתמ...
לכתבה המלאה »
   דף הלכות לפסח
דף הלכות לפסח (ערב פסח שחל להיות בשבת) 1. בכל חודש ניסן אין אומרים תחנון ו"יהי רצון" שאחרי קריאת התורה, אבל אומרים "למנצח" וכן "א-ל ארך אפים" שלפני קריאת התורה (הנאמר בכל יום בו אומרים "למנצח"). 2. דרשת שבת הגדול מוקדמת השנה בשבוע, דהיינו לשבת ז' ניסן. 3. תענית בכורות מקויימת ביום חמישי )יש אומרים שאין מתענים כלל, אך יש לנהוג כאמור לעיל ולהתענות ביום ה'(. 4. בדיקת חמץ ביום חמישי בערב )ליל ששי(. הבדיקה בברכה כבשאר השנים. אחרי הבדיקה מבטלים החמץ ואומרים "כל חמירא ...". בברכה על ביעור ח...
לכתבה המלאה »
עמוד 9 מתוך 12 התחלה עמוד קודם 7 8 9 10 11 עמוד הבא סוף
לעבור לעמוד
page 9page 10page 11page 12page 13