חגים

   מנהגים השייכים לימי ראש השנה
מנהגים השייכים לימי ראש השנה נוהגים לאכול בימי ראש השנה, בשר שמן ודברים מתוקים, ככתוב בספר נחמיה "לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדונינו". ואין מתענין כלל בראש השנה, ומכל מקום לא יאכלו כל שבעם, למען לא יקלו ראשם ותהי יראת ה' על פניהם. ויש נוהגים בשעת ברכת המוציא לטבל הפת בדבש או בסוכר. וכתב בספר כף החיים שיטבל הפת גם במלח כמנהגו בכל השנה. ויש נוהגים שלא לאכול אגוזים בראש השנה. משום שאגוז גימטריא חטא (בלא אל"ף), ועל פי הקבלה נוהגים שלא לאכול ענבים שחורים...
לכתבה המלאה »
   טופס הזמנת מקום לבית כנסת ליום כיפור
טופס הזמנת מקום לבית כנסת ליום כיפור למי שמזמין מקום בבית הכנסת בס"ד למתפללי בית הכנסת שלום רב , לאור פניות רבות לשינוי מקומות ישיבה בבית-הכנסת, הוחלט בישיבת הגבאים האחרונה לפנות למתפללים באמצעות טופס זה אשר בו ימלא כל אחד את העדפותיו למקום ישיבה . אנו נשתדל למלא אחר הבקשות של כל מתפלל . איזור : אני מעדיף לשבת ב : איזור דיבורים............ איזור ללא דיבורים................ תת איזור. אם העדפת איזור דיבורים, איזה תת איזור תעדיף: מניות .......... ספורט....... ...
לכתבה המלאה »
   יום כיפור
יום כיפור מאת מזל אהרוני בחודש השביעי בעשור לחודש תענו את נפשותיכם..." "...כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם,לפני ה' תטהרו (ויקרא ט;ז כט'-ל'). יום כיפור מזמין את האדם פעם בשנה, לעצור ליום אחד, להתבונן, לעשות סדר ולחפור בנפשו פנימה. חשבון נפש שבעיתות אחרות אין מתאפשר לעשותו בצורה כה מעמיקה ורוחנית. רוב ימות השנה האדם עסוק וטרוד בענייני השעה. בעיות פרנסה, חומר, עניינים גשמיים. מתמכר להנאות הנפש ולסיפוק הצרכים הגופניים. יום הכיפור בא ללמד שיעור, לעצור את מהלך היום יום, לטהר את עצמו, את נפשו, לב...
לכתבה המלאה »
   שנה טובה
שתהיה לכולנו השנה הקרובה שנה של אהבה ואחווה, שנה בה נרבה באהבת חינם בהבנה ושלום בין אדם לאדם. שנה בה תתגשם המשאלה ונזכה לראות בבוא הגאולה . תהיה השנה בכל ברוכה , הרבה אושר בריאות והצלחה. שנה של א"ב שנה של אושר ואהבה שנה של בריאות וברכה שנה של גיל וגאולה שנה של דבש שנה של הידברות והצלחה שנה של ויתור שנה של זוהר שנה של חברות וחוזק שנה של טוב שנה של יושר שנה של כבוד שנה של לכידות שנה של מנהיגות שנה של נתינה שנה של סובלנות שנה של עושר ועוצמה שנה של פריחה ופינ...
לכתבה המלאה »
   סוד חג השבועות
שולח: עינא פקיחא נושא: סוד חג השבועות מהות היום הקדוש הזה בפנימיותי? בס"ד ענייני חג השבועות - (04/06/2008) "ומשה עלה אל האלוקים. ויקרא אליו ה' מן ההר לאמר: כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי, ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והיתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל" (שמות י"ט ג'-ו'). פירש רבנו בעל הסולם שכאן אומר הקב"ה למשה מה בעצם להציע לפני עם ישרא...
מאת: עינא פקיחא
לכתבה המלאה »
עמוד 8 מתוך 12 התחלה עמוד קודם 6 7 8 9 10 עמוד הבא סוף
לעבור לעמוד
page 8page 9page 10page 11page 12