דברי תורה אלו מוקדשים לרפואת חנה בת מרגרטה

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?
תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב ל 20 גרם מצה (שהיא 27 סמ"ק, כידוע שיעורי התורה נאמרו בנפח). ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבע שיעורים של מצה, או חמישה, וכמו שנבאר.

סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש וכבר נתבאר אצלינו הוא: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מרור. כורך. שלחן עורך. צפון. ברך. הלל. נרצה.

כשמגיעים בסדר ל"מוציא מצה", לוקח בעל הבית את שלשת המצות המוכנות בקערת ליל הסדר, ששתי המצות השלימות מונחות מלמעלה ומלמטה, וביניהן מונחת המצה הפרוסה שחצה אותה לשנים ב"יחץ", ואוחז את המצות בידו ומברך "המוציא לחם מן הארץ", ולאחר מכן מברך "על אכילת מצה". ונוהגים שאחרי שמברך המוציא, שומט מידיו את המצה השלישית המונחת מלמטה, ומברך על אכילת מצה רק על המצה העליונה ועל המצה הפרוסה האמצעית. ובעל הבית אוכל כזית אחת מכל מצה.בהסיבה על צד שמאל תוך ארבע דקות עד שבע דקות וחצי. נמצא שאוכל בעל הבית שני שיעורי כזית כבר באכילה זו. אבל שאר בני הבית שאין להם מספיק לאכול שני שעורים ממצות אלו שבידיו של בעל הבית, נותן להם בעל הבית מעט מכל מצה, ומצרף להם ממצות אחרות הנמצאות איתו עד שיגיעו לשיעור כזית אחת ועוד אחת .בדיעבד ובשעת הדחק שאר בני הבית יכולים לסמוך באכילה זו כשיעור כזית אחד בלבד. וגם בעל הבית אם מאיזו סיבה לא אכל שיעור של פעמיים כזית, יצא בדיעבד ידי חובתו. ולקוצר הזמן לא נוכל להרחיב את הדיבור ולהסביר את טעמי דין זה.

לאחר מכן כשמגיע ל"כורך", לוקח כזית מן המצה השלישית שבקערת ליל הסדר, וכורכה עם כזית מרור וטובלה בחרוסת ואומר זכר למקדש כהלל, ואוכלם ביחד בהסיבה. (כלומר, כשהוא מוטה על צד שמאל). נמצא שעד כאן אוכל בעל הבית שלש פעמים שיעור כזית, ושאר בני הבית אוכלים עד כאן שני שיעורים של כזית.

וכשמגיע בסעודתו ל"צפון", לאחר גמר כל הסעודה, אוכלים מן המצה השמורה מתחת למפה לאפיקומן (כלומר, ב"יחץ", כאשר חוצה את המצה האמצעית לשניים, שם חלק אחד אצל אחד מבני הבית שישמור אותו לאפיקומן, ואת אותה המצה אוכלים ב"צפון"), ואוכל מאותה המצה שיעור כזית נוסף. (ולשאר בני הבית נותן ממצה אחרת שאיתו ומצרף להם מעט מן המצה שהיתה מוכנה מראש לאפיקומן). וגם מצה זו צריך שיאכלה בהיסבה, וצריך להזהר מאד לאכלה בהסיבה, שאם לא אכלה בהיסבה, לא יצא ידי חובתו ויצטרך לאכול כזית נוספת, ועלולה אכילתו להיות אכילה גסה, שגם באכילה כזו אינו יוצא ידי חובתו כפי שביארנו כבר.

ויש מחמירים לאכול כ"צפון" כשיעור שני זיתים, אחד זכר לקרבן פסח ואחד זכר למצה שהיו אוכלים עם קרבן פסח. נמצא שבעל הבית עד כאן אכל חמישה שיעורי כזית אם הוא מחמיר על עצמו, ואם לאו אינו אוכל אלא שיעור ארבע זיתים. ושאר בני הבית אוכלים ארבע זיתים אם הם מחמירים על עצמם, ואם לאו, אינם אוכלים אלא שיעור של שלשה זיתים.

ולסיכום, ב"מוציא מצה" אוכל בעל הבית שיעור כשני זיתים של מצה. ושאר בני הבית שאינם אוכלים מן המצה של בעל הבית אוכלים כזית אחת. וב"כורך" אוכל כל אחד כזית מצה. ומ"צפון" אוכל כל אחד כזית אחד, ויש מחמירים לאכול שיעור של שני זיתים מצה. ולא שלכוח שכל האכילות חייבות הסיבה על צד שמאל ולאכול כל כזית לחוד בזמן של 4 - 7.5 דקות בלבד !( לא ידוע מקור הכתבה - נשמח לדעת )
- שלח תמונות אלה לחבר -
- לדף הבית של אתר מבזקון/חדשות -
דף הבית >> מבזקי דף >> חגים >> דברי תורה אלו מוקדשים לרפואת חנה בת מרגרטה