חגים

   ט"ו בשבט בפתח ואיתו הפירות היבשים. . .מידע מאת דיאטנית מבית חולים בילינסון
המחלקה לדוברות ויחסי ציבור טל' 03-9377215/9 פקס' 03-9240489 24.1.10 פירות יבשים מאת: לימור גינדי – דיאטנית ביחידה לתזונה ודיאטה בבית חולים בילינסון פרי קלוריות ל- 100 גרם גרם סוכר ב- 100 גרם כמה כפיות סוכר משמשים מיובשים 238 62 12 כפיות צימוקים 300 79 16 כפיות שזיפים מיובשים 239 63 13 כפיות תמרים מיובשים 275 74 15 כפיות תאנים מיובשות 255 65 13 כפיות ? מנת פרי המכילה כ- 60 קלוריות = 2 יחידות פרי יבש / כף צימוקים ? חשוב לציין שהפירות היבשים "חיים" באותה צלחת עם הפיצוחים. יש לזכור שהפ...
מאת: דיאטנית מבית חולים בילינסון
לכתבה המלאה »
   מהי המשמעות של יום ט"ו בשבט?
1יום ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות (ראש השנה דף ב.), ומקובל לחשוב, שכשם שביום א' בתשרי שהוא יום ראש השנה, דנים את כל באי עולם, לחיים או למוות, לעושר או לעוני וכדומה, כמו כן ביום ט"ו בשבט, דנים בשמים על האילנות וקובעים מה יהיה גורלם במשך השנה הקרובה. אלא שבאמת, כתב מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, שהדבר אינו כן, וביום זה לא דנים כלל על האילנות. וכן כתב הגאון רבי אברהם חיים נאה זצ"ל (רב שכונת הבוכרים בירושלים לפני כחמישים שנה), שהמוני העם טועים וחושבים שיום ט"ו בשבט הוא יום הדין לאילנות, וזה אינו, שהרי...
לכתבה המלאה »
   חג החנוכה
הפרטים החשובים בהדלקת נרות חנוכה ברכות ושירי חנוכה א. אסור ליהנות מאורם של הנרות ואסור להדליק נר מנר. על כן, מדליקים נר 'שמש', שבו אפשר להשתמש לכל הצרכים. ב. ה'שמש' צריך לעמוד מעל שאר הנרות, כדי שיהיה ניכר שאינו בכלל נרות המצווה. ג. הנרות צריכים לדלוק לפחות חצי שעה לאחר צאת הכוכבים. (עד השעה 17:30) ד. את הנרות מציבים בימין החנוכיה. ביום הראשון נר אחד, בשני שניים עד שבשמיני - שמונה נרות. סדר ההדלקה הוא משמאל לימין, כלומר - תמיד מדליקים קודם את הנר השמאלי (החדש)וממשיכים להדליק משמאל לימין. הנ...
לכתבה המלאה »
   דינים השייכים להדלקת נרות חנוכה
דברי תורה אלו מוקדשים לרפואת חנה בת מרגרטה הלנה דינים השייכים להדלקת נרות חנוכה כשמדליק נרות חנוכה צריך לדאוג שיהיה בנר די שמן כדי שידלוק לכל הפחות חצי שעה מזמן הדלקתו, וכן אם מדליק בנרות של שעווה, צריך להיזהר שיהיו הנרות גדולים כדי הצורך שידלקו לפחות חצי שעה מזמן הדלקתם אחר צאת הכוכבים (ומצויים נרות צבעוניים המותאמים במיוחד למנורות חנוכה קטנות, ואינם דולקים חצי שעה, ויש להיזהר שלא להדליק בהם.) ובערב שבת שמדליקים נרות מוקדם צריך ליתן שמן יותר כפי שיבואר בעז"ה באחת ההלכות הבאות. כשמדליק נ...
לכתבה המלאה »
   האם יש חיוב ללכת תמיד עם טלית קטן לקיים מצות ציצית
בגמרא במסכת פסחים (דף קיג ע"ב) שנינו, שבעה מנודים לשמים, ואחד מהם, מי שאינו מניח תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו. וכתבו התוספות, שיש מקום לומר שחייב אדם לקנות לעצמו בגד לציצית, בכדי להכניס עצמו לחיוב מצות ציצית, כמו שמצינו בגמרא במסכת סוטה (יד ע"א), שמשה רבינו היה מתאוה להיכנס לארץ ישראל כדי שיוכל לקיים מצוות התלויות בארץ. ובמנחות (דף מא ע"א) אמרו, שכשמצא המלאך את רב קטינא שמתעטף בטלית הפטורה מציצית, (כלומר בגד שאין בו ארבע כנפות, כמו רוב הבגדים שלנו, שהם פטורים מחו...
לכתבה המלאה »
עמוד 5 מתוך 12 התחלה עמוד קודם 3 4 5 6 7 עמוד הבא סוף
לעבור לעמוד
page 5page 6page 7page 8page 9