שינוי מדיניות דוחות אזהרה החל ממחר 1.4.2010


שינוי מדיניות דוחות אזהרה החל ממחר 1.4.2010

החל מיום חמישי 1.4.2010 , מדיניות האכיפה בתחום דוחות האזהרה משתנה בהתאם למסקנות והמלצות שהתקבלו בתום עבודת מטה שנערכה ע"י צוות מקצועי באגף התנועה  , כאשר מעתה יהיו זכאים להמרה לדוח אזהרה  , נהגים בעלי 10 שנות ותק של רישיון נהיגה וחמש שנים ללא רישום תעבורתי מכל סוג .

בנוסף לאמור  , בעבירות מסוימות שנקבעו , כגון: תמרור עצור, עקיפה בקו הפרדה רצו ף וכן שימוש בטלפוניים ניידים במהלך נהיגה -   לא תתבצענה הסבות לדוחות אזהרה  גם אם הקריטריונים הנ"ל מתקיימים .

מדובר בשינוי מדיניות אכיפה לאחר שזו נבחנה במסגרת מחקר אשר בחן אפקטיביות השימוש בדו"חות אזהרה , במסגרתו בוצעה סקירה ספרותית והשוואה למדיניות אכיפה בעולם ומחקר אמפירי - כמותי על פני שנתיים ( 2007-2008) בקרב 10,000 נהגים ( שמחציתם קבלו דוח אזהרה ומחציתם דוח רגיל).

עפ"י הסקירה הספרותית אשר בחנה 2 מחקרים שנערכו בנושא בארה"ב  , עלה כי אפקטיביות דו"ח האזהרה איננה ניכרת בצמצום תאונות הדרכים ובביצוע עבירות התנועה , וכי ההיפך הוא הנכון , קרי - המחקרים מציגים אפקטיביות גבוהה של דו"ח הרגיל לעומת דו"ח אזהרה .

עוד עלה ממחקרים אלה כי ישנה קורלציה חיובית בין מתן דו"חות רגילים לבין צמצום ת"ד קשות ועבירות תנועה בקרב נהגים צעירים .

בעת ניתוח ממצאי המחקר האמפירי – כמותי , הנתונים לא הותירו ספק באשר להעדר ההרתעה של דוח האזהרה  , ולמעשה עלה כי דו"ח זה נתפס בקרב הנהגים כ"הזדמנות נוספת" ולא כאקט מרתיע !!

יתרה מכך ,  הרושם המוטעה המתקבל בקרב הנהגים הינו הרחבת "פס טווח ההרשאה" ומכאן הירידה ברמת הציות לחוקי התנועה בקרב נהגים ש"זכו" לדוח אזהרה .

על מנת להמחיש את המסקנה  מעבר לכל ספק , הרי שהעובדות מדברות בעד עצמן: נהגים שקבלו "דוח אזהרה" ביצעו בממוצע פי 2 עבירות תנועה יותר מנהגים שקבלו דו"ח רגיל.

ניתן לציין זאת הן מהזווית ההפוכה  , כלומר - לדו"ח רגיל (פסילה, קנס וכדו') ישנה אפקטיביות רבה יותר באופן מובהק  , שכן דו"ח אזהרה אינו מהווה הרתעה מספקת  - לא בשינוי תרבות הנהיגה ולא בהורדת כמות העבירות .

לסיכום - מסקנות הצוות אשר בחן את הקריטריונים והסמכויות למתן דוחות אזהרה  קבעו כי בכדי לחזק את מדיניות האכיפה ולהפכה אפקטיבית יותר , יוחמרו הקריטריונים כאמור לעיל .מקור הכתבה: דובר אגף התנועה


דף הבית >> מבזקי דף >> אהבה וחברות >> שינוי מדיניות דוחות אזהרה החל ממחר 1.4.2010