תלונות הציבור - למי לפנות


 


מדריך להגשת תלונה למוסדות וגופים ממשלתיים

אתר תלונה - עוזרים לכם לקבל שירות טוב יותר - www.tluna.co.il

משרד התמ"ת
המועצה לצרכנות
המפקח על הבנקים
המפקח על הביטוח
משרד הבריאות
משרד התקשורת
משרד התחבורה
הרשות לשירותים ציבוריים חשמל
משרד המשפטים
משרד החינוך, התרבות והספורט
משרד החקלאות
משרד התיירות 
משרד התשתיות
משרד התשתיות
המשרד להגנת הסביבה
רשות ההסתדרות לצרכנות
שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח)

 

 

לכל תלונה יש כתובת: כך תתלוננו: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3366564,00.html
לכל גוף מסחרי יש גוף ממשלתי שמפקח עליו. אז אם לא ידעתם עד עכשיו לאן לפנות כדי להתלונן על שירות או עוול צרכני - נגמרו התירוצים. ynet מגיש - מדריך כתובות לתלונות. שימרו והדפיסו
שלומי דונר / פורסם: 9.3.07
כמה פעמים התעצבנתם על עוול צרכני שנעשה לכם, אבל שמרתם אותו בבטן. כמה פעמים בא לכם לגרום לכך שאותו גוף שפגע בכם ישלם את המחיר, אבל לא עשיתם עם זה כלום - מתוך עצלות או בגלל שלא ידעתם לאן לפנות. כדאי לדעת שלכל תלונה יש כתובת, ולכל גוף מסחרי כמו רשתות שיווק, חברות מזון, בנקים, חברות ביטוח ועוד, יש גופים ממשלתיים שמפקחים עליהם ויכולים גם להעניש אותם במידה ויימצא שהתלונה שלכם מוצדקת.
אז בשביל לקצר הליכים, ולקראת יום הצרכן הבינלאומי שיחול ב-15 במרץ, הכנו לכם מדריך שינחה אתכם היכן להתלונן (כמעט) על כל גוף בארץ. אתם רק צריכים להדפיס ולשמור, ובמידת הצורך לא להסס להתלונן.

משרד התמ"ת
בסופרמרקט שלכם המחירים לא מסומנים? המחיר בקופה גבוה מזה שכתוב על המוצר? התרגום למוצר בחנות לא תואם ללועזית? אתם מרגישים שעבדו עליכם ושגנבו אתכם? יש כתובת: במקרה של פגיעה בזכויות צרכניות, על הצרכן לפנות בכתב בתלונה למשרד התעשייה המסחר והתעסוקה למחוז הנמצא במקום מגוריו או באמצעות מערכת פניות הציבור:
מחוז ירושלים והסביבה:  רחוב דוד המלך 8 ירושלים, ת.ד. 3166 מיקוד 91036 טלפון: 6662034 פקס: 02-6231581
מחוז תל-אביב והמרכז: רחוב מזא"ה 76 תל-אביב, ת.ד. 14021 מיקוד 65789 טלפון: 03-7101567 פקס: 03-5662422
מחוז חיפה והצפון: רחוב פל-ים 15 חיפה, ת.ד. 556 מיקוד 33090 טלפון: 04-8631050 פקס: 04-8671668
מחוז באר-שבע והדרום: שדרות שזר 31 באר-שבע, ת.ד. 3138 מיקוד 84151 טלפון: 08-6280771/226
פקס: 08-6235896

המועצה לצרכנות
המועצה לצרכנות מטפלת בתלונות בשני מישורים: האחד - סיוע לצרכן הפונה מול בית העסק עליו הוא מלין, והמישור העקרוני. במקרים שבהם מתקבלות תלונות חוזרות על נושא מסוים, או במקרים של תלונות בודדות שעולה מהן עניין עקרוני, פועלת המועצה לקידום פתרון כללי, שיביא למניעת נזק לציבור כולו.
לבירורים בנושאי צרכנות ניתן לפנות למועצה לצרכנות בטלפון 03-6241034.
רוצים להתלונן? גם לכך יש כתובת: פנייה בדואר: ת.ד. 20413, תל אביב 61200. - פקס: 6241035 - 03
אי-מייל:  
moatza@consumers.org.il
לכל פנייה יש לצרף את המסמכים הרלוונטיים. רוצים לדעת איך להגיש תלונה למועצה. לחצו כאן .

עוד גופים צרכניים:
רשות ההסתדרות לצרכנות - תלונות נגד גופים ציבוריים וחברות.
שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) - מטפל בתלונות צרכניות

המפקח על הבנקים
היחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים עומדת לרשות לקוחות הבנקים בכל עניין בנושא יחסי בנק-לקוח (טל' 02-6552680, פקס' 02-6552668, ת.ד. 780 ירושלים, 91007. או בדואר אלקטרוני
pniyotz@boi.gov.il .
בפיקוח על הבנקים מזכירים כי ניתן לקבל מידע בנושא יחסי בנק לקוח במדור הצרכני באתר האינטרנט של בנק ישראל , אשר מכיל מידע רב העשוי להיות לעזר לציבור הרחב בעסקיו עם התאגידים הבנקאיים.

המפקח על הביטוח
חברת הביטוח שלכם מסרבת לשלם לך תגמולים שלדעתכם מגיעים לכם? גבו מכם כפל ביטוח? מחייבים אתכם להיבדק בפוליגרף לאחר שהגשתם תביעה? אם בחברה עצמה לא פותרים את הבעיות שלכם, אתם מוזמנים לפנות למפקח על הביטוח במשרד האוצר. לשליחת תלונה לחצו כאן.

משרד הבריאות
בקופת החולים שלכם לא התייחסו אליכם? לא סיפקו לכם תרופה? רכשתם מזון בעייתי או מקולקל? במקרים אלו הכתובת שלכם היא משרד הבריאות.
לפניות ותלונות שאינן קשורות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, וכן לפניות בנושא חוק חופש המידע: טלפון: 02-5681318פקס: 02-6725836. כתובת: רחוב רבקה 29, ירושלים, 93461.  דואר אלקטרוני:
pniyot@moh.health.gov.il
לקבילות בכל הקשור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי: ד"ר קרני רובין, נציבת קבילות. כתובת: רחוב רבקה 29 ירושלים. פקס" 02-6714308. דואר אלקטרוני:
kvilot@moh.health.gov.il - טופס מקוון למשלוח קבילה  - לפניות ותלונות בנושאי מזון - לחצו כאן .

משרד התקשורת
חברת הסלולר שלכם לא סיפקה לכם שירות ששילמתם עליו? בזק עצבנה אתכם? אם מוקד שירות הלקוחות של החברות עצמם לא פתר את הבעיה ואתם מרגישים שפגעו בכם, יש לכם כתובת: משרד התקשורת. מחלקת פניות הציבור במשרד מפקחת בנושא טיב השירות ומטפלת בתלונות הציבור של בעלי הרשיונות.
כתובת: אחד העם 9, ת"ד 29107 תל אביב. מיקוד: 61290. - טלפון: 03-5198231. - פקס: 03-5198106. -  משלוח תלונה מקוון  

משרד התחבורה
עליתם על מונית והנהג סירב להפעיל מונה? האוטובוס איחר להגיע לתחנה או שלא עצר לכם? גם לכך יש כתובת ממשלתית. נציבות תלונות הציבור במשרד התחבורה מטפלת בתלונות נגד משרד התחבורה וגופיו המפוקחים.
תלונות נגד נהגי תחבורה ציבורית (אוטובוסים ומוניות), יש להפנות ישירות לאגף תחבורה ציבורית, על פי המחוזות:
חוקר מחוז ת"א והמרכז: רחוב המלאכה 8, תל אביב או פקס מס' 03-5657216
חוקר מחוז חיפה והצפון: שדרות פלי"ם 15 א', חיפה או פקס מס' 04-8632029
חוקר מחוז ירושלים והדרום: רחוב בנק ישראל 5, ירושלים או פקס מס' 02-6663108/22
תלונות ניתן להפנות לנציבות תלונות הציבור באחד מהערוצים הבאים:
באמצעות הדואר: משרד התחבורה, נציבות תלונות הציבור ת.ד. 42, בית-דגן 50250
באמצעות פקס: 03-9545450 -  באמצעות טופס מקוון  - תלונות על מוסכים לאיגוד המוסכים:
iga2001@netvision.net.il

הרשות לשירותים ציבוריים חשמל
חברת החשמל עשתה לכם נזקים? החשבון שקיבלתם נראה לכם מופרך? ניתקו לכם את הזרם בלי הצדקה? הרשות לשירותים ציבוריים חשמל מפקחת מתוקף תפקידה על מילוי חובות חברת החשמל וטיפול בתלונות נגד החברה. פניית צרכן תתקבל ברשות בכתב בלבד, ובצירוף המסמכים הרלוונטיים: תכתוב הצרכן-חברת חשמל, תשובת חברת חשבל עליה הוא מערער, מסמכים התומכים בעמדתו ועוד. הרשות לשירותים ציבוריים חשמל, המחלקה לפניות הציבור, ת"ד 1296 ירושלים. מיקוד: 91012.
פקס: 02-6217122 - טלפון: 02-6221369

משרד המשפטים
בית המשפט מורח תיק תביעה שלכם שנים רבות והסוף לא נראה באופק? שופט לא נהג כיאות במהלך משפט? היחידה לפניות ציבור של משרד המשפטים עוסקת במתן מענה לפניות ותלונות בנושאים הקשורים לפעילות המשרד.
טלפון: 02-6466340/321 - כתובת: רח' צלאח אדין 29, ת.ד. 49029 ירושלים 91490
אי מייל:
PNIYOT.TZIBUR@JUSTICE.GOV.IL - תלונה באמצעות טופס מקוון

משרד החינוך, התרבות והספורט
מכרו לכם ספרי לימוד במחיר מופקע? בבית הספר של הילדים שלכם דורשים דרישות לא הגיוניות ומבקשים תשלומים אסורים על פי חוק. הכתובת שלכם היא משרד החינוך. אגף פניות הציבור במשרד מסייע לתלמידים, להורים ולעובדי ההוראה במימוש זכויותיהם אם אלה קופחו, בשל אי קיום הוראות ונהלים או בשל שרירות לב, התרשלות או הזנחה בטיפול בהם.
טלפונים: 1-800-25-00-25 או בטל' 02-5602711. כתובת: האגף לפניות ותלונות הציבור, משרד החינוך, רח' דבורה הנביאה 2,ירושלים 91911.
פקס: 02-5602390.  -  אי-מייל:
info@education.gov.il

משרד החקלאות
רוצים להתלונן על התוצרת החקלאית שרכשתם? קניתם פירות, ירקות, עוף או בשר במחירים מופקעים? הכתובת שלכם היא משרד החקלאות. כתובת: רחוב הלנה המלכה 13 ירושלים. טלפון: 02-6290100 - פקס: 02-6290156 -   אי מייל:
simac@moag.gov.il

משרד התיירות 
סוכן הנסיעות שלכם לא גילה לכם את כל האמת על הדיל שהוא תפר לכם, ולא קיבלתם תמורה לכספכם? תייר שאירחתם מעוניין להתלונן על שירות שקיבל בבית מלון או ממורה דרך? כדי להתלונן צריך לפנות למשרד התיירות.
כתובת: משרד התיירות, הממונה על איכות המוצר התיירותי, רחוב בנק ישראל 5, ירושלים. 91009.
התאחדות סוכני נסיעות ותיירות מטפלת בתלונות צרכנים, עם סמכויות של בורר:
כתובת: ביאליק 12 תל אביב, 63324. - טלפון: 03-5269104 -פקס: 03-6299476

משרד התשתיות
ספקית הגז שלכם ביקשה מכם תשלום על בדיקת בטיחות? בתחנת הדלק מפקיעים מחירים? יש בעיות תשתית ברחוב שלכם והעירייה לא מטפלת? הכתובת לתלונות נמצאת במשרד התשתיות - מייל:
pniot@mni.gov.il  - טלפון: 1-700-50-70-30 -  פקס: 04-8660189

המשרד להגנת הסביבה
העירייה מזרימה לים שפכים, נתקלתם במפגע תברואתי שלא מטופל, ובסופר מרקט מסרבים לקבל בקבוקים במסגרת חוק הפיקדון? לשם כך קיימת מחלקת פניות הציבור במשרד להגנת הסביבה.
דואר: היחידה לפניות הציבור, המשרד לאיכות הסביבה , רח' כנפי נשרים 5, ת.ד 34033, ירושלים מיקוד 95464
טופס פנייה מקוון.  - דואר אלקטרוני:
pniot@sviva.gov.il( לא ידוע מקור הכתבה - נשמח לדעת )


דף הבית >> מבזקי דף >> ארץ ישראל >> תלונות הציבור - למי לפנות