האח הגדול


תודה לצופה ששלח אותן למערכת.


1) אף אחד לא נכנס לבית בניגוד לרצונו.

2) לפני הכניסה לבית, מחתימים את באי הבית על התחייבות לשמור על חוקי האח.

3) מצלמים ומשקיפים כל הזמן. כל הקולות מוקלטים, דיבור אחד לא נחסר. קורות ביתו מעידין עליו.

4) עם הזמן מתרגלים ושוכחים שמצולמים כל הזמן. או שלפעמים בלהט היצרים בוחרים להתעלם מקיום המצלמות.

5) ישנן חוקי לא תעשה, ומצוות עשה במשימות המיוחדות.

6) כשלון במשימות, ועבירות על חוקי האח, גורמות נזק לכל הקבוצה, גם לאלו שעמדו במשימות ובחוקים.

7) עמידה במשימה של פרט מהכלל, מזכה את כל הקבוצה.

8) יש מצוות ומשימות מיוחדות שעליהם מתוגמלים בשכר גם בעולם הזה.

9) כשמרגישים מועקה, אפשר לפרוס הכל בפני האח בחדר מיוחד, בהתבודדות. ותמיד - אבל תמיד - הוא נמצא בהקשבה.

10) על אף הקבלה הראשונית לשמור על חוקי האח, ישנם משוהי הבית הבוחרים במודע לעבור על חוקי האח. בהסברים שונים ומשונים.

11) הבחירה חופשית – כל אחד יכול לבחור אם לעבור על חוקי האח, או לשמור עליהן. לעשות משימות או לפוצץ אותן.

12) יש מהדיירים המנסים לעצור בעד העוברים על חוקי האח, בטענה שהעבירה תזיק בסופו של דבר גם להם.

13) ישנו תקציב הנגזר מלכתחילה, שממנו אי אפשר לחרוג.

14) מזמנים לבאי בית האח נסיונות שונים ומתחדשים חדשים לבקרים, בכדי לבחון כל הזמן את יציבות הערכים והמוסר.

15) כל יום יש רשימה סופית ותמצות ממה שקרה במשך היום בבית האח.

16) התנהגות חברותית לא הוגנת, התנהגות רעה בין אדם לחבירו, גורמת להעמדה להדחה.

17) מיטב הסיכויים לשרוד בבית האח, שמורים לאלו הנזהרים בענינים שבין אדם לחבירו.

18) אלו שמחוץ לבית האח שונאים או אוהבים את הנמצאים בפנים, על פי מעשיהם וטוב לבם.

19) כל רכילות קטנה, כל מעידה, מתועדת ומצולמת. אין אפשרות להסתתר מעיני המצלמות.

20) גם אם נעשה מעשה שלא ייעשה, שגרם רושם רע, אפשר בהמשך הדרך להוכיח לדיירים ולאלו שמחוץ לבית, שהדרך הרעה ננטשה.

21) לדיירי הבית כוח עצום לקבוע גזירה להדחה, אבל ההחלטה בסופו של דבר נמצא בידי אלו הנמצאים מחוץ לבית.

22) מזמן לזמן יש הדחות. אנשים מודחים ומוצאים מבית האח, אם המקטרגים רבים מן המסנגרים.

23) רוב באי בית האח לא רוצים להיות מודחים. כי הם בחרו מראש להיכנס למצב זה.

24) כשנגזר על אדם לפרוש, מסנגרים עליו קרוביו ומכריו שנמצאים מחוץ לבית.

25) לנמצאים בבית האח, הזכות לפנות לקרוביהם הנמצאים מחוץ לבית שיעזרו להם בתפילות והצבעות שלא יודחו מהתוכנית.

26) לפעמים יש יוצאים מן הכלל המבקשים ומוציאים את עצמם מבית האח. אע"פ שהם בבחירתם בחרו לבוא לשם.

27) הקרובים באים לקבל את פני המודחים, יחד עם קהל רב.

28) בצאת האדם מהעולם הסגור של האח, מראים לו קטעים מהתנהגותו במהלך השהות בבית.

29) ישנן תופעות והדחות שאינן מובנות לדיירי הבית, ורק הנמצאים מחוץ לבית מבינים למה הדברים קורים כפי שהם קורים.

30) במקרה של התנהגות רעה ומגעילה, הבושה הנוראית לאחרי ההדחה בפני אלו הנמצאים מחוץ לבית, היא העונש הכי גדול על המעשים הלא טובים.

31) המצליח לעבור את כל השהות בבית האח בשלום. ממתין לו פרס עצום בסוף הדרך.

32) כשיש זוכה מתברר שכל התוכנית בעצם נועדה לאותו איש הזוכה המאושר. כל העולם לא נברא אלא לצוות לזה.

למי שיש תובנות נוספות – נא לשלוח למערכת.( לא ידוע מקור הכתבה - נשמח לדעת )