תפילה מן השמים


קבלה שכך נהגו הזקנים לומר בבקר בכל יום תפילה זו (ישעיה לח, ט)אשר נתנוה לחזקיהו המלך מן השמים וגילו לו שכל חולה או מי שהוא בעת צרה ר"ל אם יתפלל תפילה זו בדמע יתרפא וינצל מדינים חמורים (רש"י הובא בלקוטי צבי, ובתפילות המהרש"ל)

"מכתב לחזקיהו מלך יהודה בחלותו ויחי מחליו, אני אמרתי בדמי ימי אלכה בשערי שאול פקדתי יתר שנותי. אמרתי לא אראה יה, יה בארץ החיים לא אביט אדם עוד עם יושבי חדל. דורי נסע ונגלה מני כאוהל רועי קיפדתי כאורג חיי מדלה יבצעני מיום עד לילה תשלימני. שיוויתי עד בוקר כארי כן ישבר כל עצמותי מיום עד לילה תשלימני.כסוס עגור כן אצפצף אהגה כיונה דלו עיני למרום אדני עשקה לי ערבני. מה אדבר ואמר לי והוא עשה אדדה כל שנותיי על מר נפשי.אדני עליהם יחיו ולכל בהן חיי רוחי ותחלימני והחייני. הנה לשלום מר לי מר ואתה חשקת נפשי משחת בלי כי השלכת אחרי גווך כל חטאי. כי לא שאול תודך מוות יהללך לא ישברו יורדי בור אל אמיתך. חי חי הוא יודך כמוני היום אב לבנים יודיע אל אמיתך: י-הוה להושיעני ונגינותי ננגן כל ימי חיינו על בית י-הוה

רפואה שלמה!


לרפואת כל חולי עמו ישראל
מתוך הספר לשכנו תדרשו( לא ידוע מקור הכתבה - נשמח לדעת )


דף הבית >> מבזקי דף >> יהדות דת ואמונה >> תפילה מן השמים