תקופת צינון


תקופת צינון

תקופת צינון - מחלה שתרופה בצידה
הסכמי הצינון הם דחליל שאין סיבה לחשוש ממנו

חברות רבות מחתימות את עובדיהן, עם כניסתם לעבודה, על מסמך שבו מפורטות חובותיהם כלפי החברה במידה שתסתיים העסקתם. מסמך זה כולל בדרך כלל כתב התחייבות לשמירה על סודיות ולהימנעות מתחרות.
כך מתחייבים עובדים רבים שלא לעבור לחברה מתחרה במהלך תקופת צינון, שעשויה להימשך בין חודשיים לשנה ואף יותר מכך, וכן לא לחשוף סודות מסחריים ולא להשתמש בידע שרכשו במסגרת עבודתם.
הסכם כזה בעייתי מכמה סיבות:
1. נסיבות החתימה
נסיבות החתימה על הסכמי מניעת התחרות, בטרם כניסתו של העובד לתפקיד, עלולות לגרום לכך שדווקא אנשים יסודיים, שמתאימים במיוחד לעבודה, יימנעו מחתימה ויעדיפו לוותר על המשרה המבוקשת.
רוב האנשים אינם בקיאים באשר לזכויותיהם הסוציאליות ולתקדימים המשפטיים המתייחסים לחוזים כאלו. אחרים מעוניינים להשאיר רושם חיובי על מעסיקם החדש, וחוששים שקריאת החוזה לעומק והתמקחות בשלב כה מוקדם של ההתקשרות תיתפש כקטנונית וכחסרת אמון. בשל כך, עובדים רבים אינם מתייחסים ברצינות לאותיות הקטנות של חוזה העבודה.
אולם, האנשים שיורדים לסופו של כל סעיף וסעיף בחוזה, הם אותם אנשים המסוגלים להיות עובדים יסודיים ורציניים ודווקא אלה יחשבו פעמיים לפני שיחתמו על חוזה כזה.
משמעות הדברים היא שמועמד טוב, שעבר את כל שלבי הסינון, עשוי להתחרט ברגע האחרון. זאת מכיוון שהוא חושב על עתיד הקריירה שלו, ולא מעוניין להיתקע בלי עבודה בתחום המומחיות שלו. כתוצאה מכך, הוא עלול לוותר על הצעת העבודה, ולחפש משרה אחרת.
2. עובדים תחת אזיקים
הסיבה העיקרית והמוצהרת לחתימה על הסכמים אלו היא מניעת תחרות ושמירת סודות החברה, אולם פעמים רבות מעורב בכך גם רצונו של המעסיק לכבול את העובד למקום העבודה, ולהקשות עליו לעזוב.
הבעיה היא שעובד שמחליט להישאר במקום עבודתו מחוסר בררה, לא ימלא את תפקידו מתוך עניין ומוטיבציה, במיוחד במקרים שבהם הוא אינו מקודם או סובל מהרעה בתנאי עבודתו. הדבר כמובן יפגע בתפוקתו, והמעסיק לא ירוויח מכך דבר.
3. תדמית המעסיק
כאשר עובדים עוזבים את הארגון לטובת מקום עבודה אחר, הם מנהלים שיחות פרידה אישיות עם עמיתיהם. בשיחות אישיות אלו נידונות בדרך כלל הנסיבות שהובילו לעזיבה.
במסגרת זו ישנו סיכוי רב שהעובד הפורש יחלוק עם חבריו לעבודה את סוגיית תקופת הצינון, שודאי מקשה עליו בנסיבות האמורות, והדבר עשוי להזיק לתדמית המנהל בעיני העובדים שנשארים בחברה. הם עלולים לראות אותו ככרכושני, כקטנוני, וכמי שיכשיל את המשך הקריירה שלהם.
המלצות לעובדים
1. הכירו את החוק
עניין תקופת הצינון, האוסר על העובד העוזב לעבור לחברה מתחרה, מתנגש עם חוק יסוד חופש העיסוק. פסק דין שהיווה תקדים בנושא ניתן בשנת 1999, וקבע כי חברה אינה רשאית לאסור על עובד שעוזב לעבור לחברה מתחרה. בכך למעשה נקבע כי אין כל תוקף משפטי לסעיף תקופת הצינון.
בכל זאת, מעסיקים רבים ממשיכים לכלול סעיף זה בחוזי העבודה שלהם, וחשוב לדעת את הח וק ולהתייחס להגבלה בעירבון מוגבל.
2. בדיקה בטרם חתימה
לפני חתימה על חוזה עבודה חדש מומלץ לבקש מהמעסיק הפוטנציאלי העתק מהחוזה, ולחתום עליו רק לאחר קבלת ייעוץ משפטי ראשוני, שיידע את העובד מהן זכויותיו ומהן המגבלות המוטלות עליו במסגרת הסכם העבודה.
3. מחליפים עבודה? שימרו על פרופיל נמוך
אמנם החוק לצידכם, ובית הדין לעבודה מגן על חופש העיסוק. אולם, ליתר בטחון, מומלץ שלא למהר לפרסם את דבר העבודה החדשה ברשתות חברתיות או באמצעים שיכולים להגיע לאוזני המעסיק הקודם.
המלצה למעביד
מעביד שמעוניין להבטיח אי-תחרות יכול לעשות זאת באמצעות הכנסת סעיף שמבטיח מתן פיצוי לעובד פורש, שמתחייב לא לעבוד בחברה מתחרה או בתחום זהה. פיצוי זה יכול להינתן כסכום חד פעמי או כתשלום חודשי, שישולם במשך תקופת הגבלת העבודה( לא ידוע מקור הכתבה - נשמח לדעת )


דף הבית >> מבזקי דף >> פוליטיקה >> תקופת צינון