קרן אור


ומאז ועד היום ולכל הדורות שיבואו ,
כתב החכם באדם , שלמה ,
את :
"אשת חייל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה ,
בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר ,
גמלתהו טוב ולא רע כל ימי חייה ,
דרשה צמר ופשתים ותעש בחפץ כפיה ,
הייתה כאוניות סוחר ממרחק תביא לחמה ,

וכך ממשיך הלאה לפי סדר האותיות א , ב ,
ומסיים ,

פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה ,
צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל ,
קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה ,
רבות בנות עשו חייל ואת עלית על כולנה ,
שקר החן והבל היופי אשה יראת אדוני היא תתהלל ,
תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה" .( לא ידוע מקור הכתבה - נשמח לדעת )