חוקיות מתמטית יפה - בחגי ישראל מאז ועד היוםחוקיות מתמטית יפה - בחגי ישראל מאז ועד היום!!

הלל הזקן מצא חוקיות מתמטית מדהימה בה על פי סימני אותיות ראשונות ואחרונות של האלף בית ניתן לדעת
באיזה יום בשנה יחול כל חג, מועד, צום וכד'. על פי שיטה זו מציבים מול האות הראשונה: 'א', את האות
האחרונה: ת', מול האות השנייה: ב', את האות השנייה מהסוף: ש', וכן הלאה.
א - ת
ב - ש
ג - ר
ד - ק
ה - צ
ו  - פ
על פי שיטה זו:
ביום בשבוע בו יחול א' של פסח, באותו יום בשבוע יחול גם מועד המתחיל באות ת' – תשעה באב.
ביום בשבוע בו יחול ב' של פסח, באותו יום בשבוע יחול גם מועד המתחיל באות ש' – שבועות.
ביום בשבוע בו יחול ג' של פסח, באותו יום בשבוע יחול גם מועד המתחיל באות ר' – ראש השנה.
ביום בשבוע בו יחול ד' של פסח, באותו יום בשבוע יחול גם מועד המתחיל באות ק – קריאת התורה (שמחת תורה).
ביום בשבוע בו יחול ה' של פסח, באותו יום בשבוע יחול גם מועד המתחיל באות צ' – צום כיפור.
ביום בשבוע בו יחול ו' של פסח, באותו יום בשבוע יחול גם מועד המתחיל באות פ' – פורים.
העובדה המדהימה היא כי לא נמצא בזמנו חג שיהיה מקביל ליום ז' - שביעי של פסח.
והנה עברו חלפו אלפיים שנים, ולאחר קום המדינה נקבע בדרך פלא כי ביום בשבוע בו יחול ז'
של פסח, באותו יום בדיוק יחול מועד המתחיל באות ע' – עצמאות.


( לא ידוע מקור הכתבה - נשמח לדעת )


דף הבית >> מבזקי דף >> חגים >> חוקיות מתמטית יפה - בחגי ישראל מאז ועד היום