חג החנוכה


הפרטים החשובים בהדלקת נרות חנוכה
ברכות ושירי חנוכה
א. אסור ליהנות מאורם של הנרות ואסור להדליק נר מנר. על כן, מדליקים נר 'שמש', שבו אפשר להשתמש לכל הצרכים.
ב. ה'שמש' צריך לעמוד מעל שאר הנרות, כדי שיהיה ניכר שאינו בכלל נרות המצווה.
ג. הנרות צריכים לדלוק לפחות חצי שעה לאחר צאת הכוכבים. (עד השעה 17:30)
ד. את הנרות מציבים בימין החנוכיה. ביום הראשון נר אחד, בשני שניים עד שבשמיני - שמונה נרות. סדר ההדלקה הוא משמאל לימין, כלומר - תמיד מדליקים קודם את הנר השמאלי (החדש)וממשיכים להדליק משמאל לימין. הנר הימני יהיה תמיד האחרון להדלקה.
ה. לאחר שמסיימים להכין את הנרות להדלקה, אם נרות רגילים או כוסיות שמן-זית וכיו"ב, אומרים את ברכות ההדלקה. בפעם הראשונה שמדליקים השנה, מברכים שלושה ברכות. בכל יום משאר ימי החנוכה מברכים רק שתי ברכות (הברכה השלישית - "שהחיינו" - מברכים רק בפעם הראשונה). לאחר שמסיימים את אמירת הברכות מדליקים את הנרות באמצעות ה'שמש' (אותו מדליקים ראשון). לאחר ההדלקה שרים את נוסח "הנרות הללו", ושאר שירי החנוכה, לפי המנהג בכל מקום.
ו. נשים אינן עושות מלאכה כל זמן שהנרות דולקים, בגלל חלקן המיוחד בנס חנוכה.
ז. מניחים את החנוכייה בצד שמאל של הדלת מול המזוזה, כדי להיות מוקפים במצוות (או על אדן החלון - בתנאי שהנרות נראים גם בבית).
ח. הנרות
אין לברך את הברכות אלא אם כן יש מניין במקום.

לפני הדלקת הנרות מברכים:
ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציונו להדליק נר חנוכה.
ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, שעשה נסים לאבותינו, בימים ההם בזמן הזה.
בערב הראשון (או כשמדליקים בפעם הראשונה השנה) מוסיפים ומברכים:
ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
לאחר הדלקת הנרות אומרים: (גם אם אין מניין)
הנרות הללו אנו מדליקין על התשועות, ועל הניסים, ועל הנפלאות, שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, על-ידי כהניך הקדושים. וכל שמונת ימי חנוכה הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהן, אלא לראותן בלבד, כדי להודות ולהלל לשמך הגדול, על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך


מעוז צור ישועתי לך נאה לשבח תיכון בית תפילתי ושם תודה נזבח לעת תכין מטבח מצר המנבח אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח
יוונים נקבצו עלי אזי בימי חשמנים ופרצו חומות מגדלי וטמאו כל השמנים ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים בני בינה, ימי שמונה קבעו שיר ורננים
ימי החנוכה, חנוכת מקדשנו, גיל ושמחה ממלאים את לבנו, לילה ויום סביבוננו יסוב סופגניות נאכל בם לרוב. האירו, הדליקו, נרות חנוכה רבים על הניסים ועל הנפלאות אשר עשה ה' למכבים.
באנו חשך לגרש בידינו אור ואש כל אחד הוא אור קטן וכלנו אור איתן סורה חשך, הלאה שחור סורה מפני האור.( לא ידוע מקור הכתבה - נשמח לדעת )


דף הבית >> מבזקי דף >> חגים >> חג החנוכה