סקר דעת קהל בנושא: עונשו של השוטר שחר מזרחי


22  ביולי 2010

א. מבוא

1. מכון המחקר מאגר מוחות ערך סקר דעת קהל בקרב הציבור הישראלי במטרה לבחון את עמדותיו בעקבות החלטת בית המשפט העליון להחמיר בעונשו של השוטר שחר מזרחי, בגין הריגת גנב רכב.

2. הסקר נערך טלפונית כסקר "אומניבוס", באמצעות ראיון מובנה, בתאריכים 21.7-22.7.2010, בשעות היממה השונות, בקרב מדגם הסתברותי של 498 משיבים המהווה מדגם מייצג של האוכלוסייה הישראלית הבוגרת, בגילאי 17 ומעלה.

3. הסקר בוצע ע"י מאגר מוחות - מכון מחקר ויעוץ בינתחומי בע"מ, בניהולו של פרופ' יצחק כ"ץ, מנכ"ל החברה.  

 

ב. הממצאים

1. לפי דעתך, האם בית המשפט העליון היה צריך או לא היה צריך להחמיר בעונשו של השוטר שחר מזרחי, אשר הרג גנב רכב?

התשובות

כלל המדגם

 

כלל המדגם

(בעלי הדעה)

מגזר ערבי

(בעלי הדעה)

מגזר יהודי

(בעלי הדעה)

1. לא היה צריך להחמיר   

66%

80%

65%

83%

2. כן  היה צריך להחמיר   

16%

20%

35%

17%

3. לא יודע ותשובות אחרות

18%

-

-

-

סה"כ

100%

100%

100%

100%

 

2. לפי דעתך, האם מפכ"ל המשטרה צריך או לא צריך לתת כיום גיבוי לשוטר שחר מזרחי?

התשובות

כלל המדגם

 

כלל המדגם

(בעלי הדעה)

מגזר ערבי

(בעלי הדעה)

מגזר יהודי

(בעלי הדעה)

1. לא צריך לתת גיבוי  

14%

18%

39%

14%

2. כן  צריך לתת גיבוי      

65%

82%

61%

86%

3. לא יודע ותשובות אחרות

21%

-

-

-

סה"כ

100%

100%

100%

100%

 

3. לפי דעתך, האם נשיא המדינה צריך או לא צריך להעניק כיום חנינה לשוטר שחר מזרחי?

התשובות

כלל המדגם

כלל המדגם

(בעלי הדעה)

מגזר ערבי

(בעלי הדעה)

מגזר יהודי

(בעלי הדעה)

1. לא צריך להעניק חנינה  

21%

24%

41%

21%

2. כן  צריך להעניק חנינה         

68%

76%

59%

79%

3. לא יודע ותשובות אחרות

11%

-

-

-

סה"כ

100%

100%

100%

100%

 מקור הכתבה: מכון מחקר ויעוץ בינתחומי בע"מ


דף הבית >> מבזקי דף >> אקטואליה >> סקר דעת קהל בנושא: עונשו של השוטר שחר מזרחי