שוטר שחושב שהוא מעל החוק

שלום חברים,
מצורף פסק דין של מקרה בו 2 שוטרים נסעו במשמרת בניידת משטרתית והיו עם מדים, ניסו לעצור
רכב אזרחי חשוד בצד כאשר התברר שבבדיקת מסוף ייתכן שיש בעיה עם הרכב אבל ברכב נהג שוטר
אשר סירב להציג להם רשיונות והתייחס אליהם.... טוב תקראו לבד.

איך אתם הייתם מגיבים ?

בית משפט לתעבורה אשקלון ת 004508/08
בפני: כבוד שופטת ד. קליימן תאריך: 14/12/2008
בעניין: מדינת ישראל – המאשימה נגד מדמוני אליהו – הנאשם

הכרעת דין
כנגד הנאשם הוגש דו"ח לפיו בתאריך 10/3/2008 בשעה 10:12 ברחוב איפרגן-גולומוב בשדרות לא ציית להוראות שוטר במדים אשר הורה לו להציג רישיונות וזאת בניגוד לתקנה 23 (א) (1) לתקנות התעבורה.
משכפר הנאשם באשמה נקבע התיק להוכחות.

להוכחת הנטען בכתב האישום העידה התביעה את השוטר רס"מ משה אריאלי אשר ערך את הדו"ח (ת/1) ובו פרט את נסיבות המקרה, מנסיבות הדו"ח עולה כי השוטר אריאלי היה בסיור שיגרתי ביחד עם השוטר דמיטרי רויטברג וזאת בניידת כחול לבן כשהם לבושים במדי משטרה. במהלך הסיור הבחינו ברכב שברולט שחור אשר בבדיקה במסוף הופיע כרכב "התרעתי" כאשר על פי הרישום במסוף היה הרכב ללא רישיון רכב תקף. הניידת החלה בנסיעה אחר הרכב תוך שימוש באורות כחולים מהבהבים וסימון לרכב לעצור, הרכב המשיך בנסיעה ונעצר בחנייה ברחוב ביל"ו כשהגיע למחוז חפצו.
השוטרים נעמדו במקביל לרכב וביקשו מן הנהג הנאשם להציג רישיונות בתשובה השיב הנאשם לשוטר בשאלה מהי הסיבה שאתה מבקש לראות רישיונות וזאת במקום להציג רישיונות כנדרש. עורך הדו"ח השוטר אריאלי אשר היה לבוש במדי משטרה השיב לנאשם כי משביקש ממנו להציג רישיונות מחוייב הנאשם על פי חוק להציגם לשוטר או כי אז השיב לו הנאשם כפי שרשם בציטוט בדו"ח : "לא רוצה להביא לך את הרישיונות".
אך לא זו אף זו מוסיף השוטר בנסיבות המקרה, הנאשם פתח את ארנקו תוך שהוא מציג בפני השוטר תעודת שוטר, במקביל דרש העד מן הנאשם חרף היותו שוטר כי יציג בפניו את רישיון הרכב ואת רישיון הנהיגה ואף הוסיף ואמר לנאשם כי על פי המופיע במסוף לרכב אין טסט. ענה לו הנאשם לדבריו בזו הלשון: "תעשה מה שאתה רוצה לא רוצה להראות לך את הרישיונות".
הנאשם עזב את המקום נכנס לבניין חזר לאחר מכן עם חברו למקום, השוטר אשר אינו מורגל במקרים כגון אלה עידכן את מפקד התחנה והונחה לרשום לנאשם דו"ח מסוג הזמנה לדיון בגין אי ציות להוראות שוטר.
במהלך עדותו אישר השוטר כי הדו"ח לא נמסר לנאשם ביד ואכן הנאשם אינו חתום על קבלת הדו"ח, מנסיבות המקרה עולה כי הדו"ח נערך מאוחר יותר לאור ההנחיה שקיבל עורך הדו"ח ממפקד התחנה, עוד הוברר מפיו של העד כי מפקדיו העירו לו על כך כי היה עליו לערוך דו"ח לשוטר מבלי להתמהמה שכן עבר עבירה כמו כל אזרח.

כפי שעולה מדברי הנהג על גבי הדו"ח וגם על פי עדות השוטר היו בפי הנאשם מספר גירסאות. במקום הארוע אמר הנאשם לשוטר: "למה אתה צריך את הרישיונות? , מה הסיבה שאתה מבקש, לא רוצה להביא לך רישיונות".

בעת רישום דו"ח התנועה בתחנה ביקש הנאשם למסור את גירסתו בלשונו ובכתב ידו סרב למסור תגובה על גבי הדו"ח ואכן במהלך עדותו הוגש מזכר ארוך אשר בו פרט הנאשם שהינו שוטר בתפקידו את נסיבות המקרה אליבא דגירסתו, מזכר זה סומן נ/1.
הנאשם חתום על דברי הנהג, אינו חתום על קבלת הדו"ח, ברוב הגינותו ציין השוטר אריאלי כי אין הוא יודע כיצד נמסר הדו"ח לנאשם, מכל מקום הדו"ח נערך בתחנה על ידי השוטר והנאשם נדרש להתייחס לעבירה המיוחסת לו וכך עשה במזכר (נ/1).

מעדותו של השוטר אריאלי עולה כי מדובר בארוע שיצא מכלל פרופרציה בשל סרובו של הנאשם שאף הוא שוטר להציג מסמכים, עם תום הארוע במקום הגיע הנאשם לתחנה וביקש לשוחח עם מפקד התחנה בסופו של יום ניתנה הנחייה לעורך הדו"ח לערוך דו"ח לנאשם וכך נעשה.

במסגרת חקירתו הנגדית עמד השוטר כסלע איתן על גרסתו כי הנאשם לא ציית להוראות לעצור בצד, המשיך בנסיעה ורק לאחר שהגיע למקום חפצו נעצר. חרף בקשתו כי הנאשם יציג רישיונות סירב הנאשם לעשות כן, גם אם הצביע הנאשם על מדבקת רישיון רכב שהייתה מודבקת על השמשה היה זה רק לאחר שעמד בסירובו להציג מסמכים, היה זה אירוע מתגלגל ולא היה רחוק עד כי השוטר יעצור את הנאשם או יעכב אותו.
מעדותו של השוטר עולה כי הנאשם הציג תעודת שוטר כמי שמנסה לחמוק ממילוי הוראות השוטר וגם אם הצביע על מדבקה של טסט על רכבו אין בכך כדי לפטור אותו מחובת מילוי האחריות של הצגת מסמכים, לאחר שהאירוע "התגלגל" ולאחר שנודע לעד כי מדובר בשוטר מצא לנכון לערב את מפקד התחנה, זוהי גם הסיבה בעטיה לא נמסר הדו"ח במקום לנאשם.

עד נוסף מטעם התביעה היה השוטר דמיטרי רוייטברג, עד זה ערך מזכר מפורט אודות האירוע, אירוע חריג גם מבחינתו (ראה ת/2). היה זה השוטר דמיטרי אשר נהג בניידת כשלידו יושב השוטר אריאלי. ניסיונותיהם לצפור לרכב הנאשם ולאותת לו בתאורת הרכב לעצור בצד הדרך לא צלחו, הנאשם המשיך בנסיעה עד לחנייה כאשר השוטרים במקביל אליו. השוטר אריאלי פנה לנאשם וביקש את רישיונותיו, רשיונות רכב ורישיון נהיגה. וזו הייתה תגובת הנאשם כפי שנרשמה מפי העד במזכר ת/2: "למה אתה צריך את הרישיונות?" וכך מספר פעמים, השוטר אריאלי הסביר לנאשם כי מן המסוף עולה כי לרכב אין רישיון רכב תקף. בתגובה רושם השוטר במזכרו: "שולף (הנאשם) בזילזול את ארנקו מהכיס, פותח אותו, ומול עיניו מופיעה תעודת מינוי שוטר". חרף זאת ממשיך השוטר אריאלי לבקש מן הנאשם, חרף היותו שוטר לעשות כמצוות השוטר כפי שנדרש כל אזרח ולהציג רישיון רכב ורישיון נהיגה. ושוב תשובת הנאשם הינה: "לא רוצה להביא לך רישיונות, תעשה מה שאתה רוצה".
השוטר מצא לנכון לערב את מפקד התחנה, בינתיים עזב הנאשם את החנייה לכיוון הדירות וחזר כעבור זמן עם אדם נוסף. ובאשר להתנהגותו של הנאשם אשר הינו שוטר בעצמו, כלפי אנשי משטרה בתפקיד ובמדים מצא לנכון לתאר השוטר במזכרו באלה המילים: "יש לציין שצורת התנהגות ודיבור כלפינו כשוטרים בתפקיד הינה הולמת להתנהגות של השוטר במשטרת ישראל. צורת דיבור והתנהגות הנ"ל מאוד דומה לזו של עבריינים בעיר אשר מתעמתים עם השוטרים בצורה דומה". עד התביעה מצא לנכון לציין כי משביקש הנאשם את פרטיהם מסרו לו השוטרים את פרטיהם.

התרשמתי מכנות דברי עדי התביעה ומאופן שיחם בפני כי תארו נאמנה את ההתרחשות, נדמה כי קצפו של הנאשם יצא על כך כי השוטרים דרשו ממנו להציג רישיונות, וחזרו ועשו כן גם לאחר שהציג בפניהם תעודת שוטר – ארוע זה מוטב לו כי לא היה מגיע לכלל דיון בפני, אילו רק הציג הנאשם כשנדרש את הרשיונות והתייחס לבקשת השוטרים לא היינו מגיעים עד הלום.

הנאשם העיד בפני, במסגרת עדותו הראשית הוגש מזכר אשר ערך (נ/1) בו מפרט הנאשם בהרחבה את נסיבות המקרה אליבא דגירסתו. המעיין בראשית דבריו כפי שנרשמו במזכר ישים ליבו לעובדה כי משנדרש הנאשם להציג רישיונות השיב לשוטר אליבא דגירסתו בזו הלשון: "על סמך מה אתה רוצה רישיונות" (ראה מזכר נ/1) שורות 5 ואילך. כבר מדבריו אלה יש ראשית הודאה לכך כי הנאשם לא הציג רישיונות עת נדרש לכך על ידי השוטרים ובוודאי יודע הוא כשוטר כי סמכותו של שוטר לבקש מכל אזרח להציג רישיונות בכל עת.

לדבריו השוטר לא הסביר לו והפנה אותו לכך כי הוא שוטר במדים המבקש רישיונות או כי אז יצא הנאשם מרכבו והזדהה אף הוא כאיש משטרה. רק לאחר שהציג עצמו כאיש משטרה הסביר לו השוטר כי על פי הרשום לרכב בו נהג הנאשם אין רישיון רכב בתוקף. בתגובה הפנה הנאשם את השוטר למדבקת הטסט על רכבו ואישר כי אין ברשותו רישיון רכב עימו וכי הרישיונות אינם עימו. מכאן החל דין ודברים אשר היה נמנע אילו היה מציג הנאשם רישיון נהיגה מיד כשנדרש לכך בפעם הראשונה ומודה כבר בפעם הראשונה כי אין ברשותו רישיון רכב בר תוקף ומפרט את הנסיבות ולא היה עושה כן רק לאחר שהתלהטו הרוחות, הארוע נמשך שלא לצורך, הנאשם נכנס לבית וחזר בלווית אחר, השוטר בחר להתייעץ עם מפקד התחנה אשר ב"סופו של יום" הורה לשוטר אריאלי לערוך דו"ח לנאשם.

כעד הגנה מטעם הנאשם העיד גיסו יניב חג'בי אשר לא היה עד ראייה לעיקרו של הארוע, אלא הצטרף לנאשם לדבריו ביוזמתו רק לאחר שזה היה בביתו. לדבריו שמע "קולות רקע", היה עד לדין ודברים אך לא ידע לחזור במדוייק על הדברים שנאמרו, וגם אם הצביע הנאשם אליבא דגירסתו על המדבקה ברכב אין בכך כדי לפטור את הנאשם מאחריות ומן הדרישה להציג מסמכים על פי חוק.

התרשמתי כי פנייתם של השוטרים לנאשם היתה כדין, הנאשם לא הזדהה כנדרש בהזדמנות הראשונה שהיה עליו לעשות כן וניסה לעשות שימוש בתעודת השוטר שברשותו במקום למלא אחר הוראת השוטר להזדהות ולהציג מסמכים קרי רישיון נהיגה ורישיון רכב.

לא בכדי בחר התובע בסיכומיו לכנות ארוע זה מקרה "עצוב וקשה" ואף הוסיף וציין כי המקרה קשה שבעתיים בשל העובדה כי הנאשם הינו שוטר אשר מודע לחובתו של כל אזרח להציג מסמכים בפני שוטר בכל עת, ומה שונה הוא מכל אזרח אחר?
הנאשם מציין התובע בסיכומיו ניסה לעשות שימוש לרעה בתעודת המינוי אשר ברשותו, או שמא סבר כי משיציג תעודה כאמור יחזור בו השוטר מבקשתו להצגת הרישיונות?

התרשמתי כי עיקר כפירתו של הנאשם מתייחסת לאופן אשר לדבריו נדרש הוא להציג מסמכים, אם "התגלגל" הארוע לכדי ויכוח היה זה לא בשל התנהגות השוטרים.

לאחר שבחנתי את עדויות עדי התביעה הן בכתב והן בעל פה קובעת אני כי יש מקום ליתן אמון בדבריהם ומעדיפה אני את גירסתם על פני עדותו המגמתית של הנאשם, קובעת אני כי הנאשם לא מילא אחר הוראות השוטרים להזדהות עת נדרש לעשות כן.
מן המקובץ עולה ומשתזר כי התביעה הרימה את נטל הראייה המוטל עליה במשפט פלילי, האשם רובץ לפתחו של הנאשם ולא נותר לי אלא להרשיעו בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום וזאת אני עושה.

ניתנה היום י"ז בכסלו, תשס"ט (14 בדצמבר 2008) במעמד הצדדים

ד. קליימן, שופטת( לא ידוע מקור הכתבה - נשמח לדעת )
- שלח תמונות אלה לחבר -
- לדף הבית של אתר מבזקון/חדשות -
דף הבית >> מבזקי דף >> פוליטיקה >> שוטר שחושב שהוא מעל החוק