אומרים שזה מבחן שעושים לטייסים

עליכם להשאר עם הריבוע האדום כל הזמן בתוך המסגרת
ולהזהר שהריבועים הכחולים לא יגעו בכם

אם תצליחו להשאר יותר מ 18 שניות


Click and hold the red square.
Now, move it so that you neither touch the walls nor get hit by any of the blue blocks
If you make it to 18 seconds, you are doing brilliantly!

Bored with this? Need a break? Stare at some Art Work for a bit.