נרות

   זמן הדלקת נרות חנוכה
לכתחילה צריך להדליק נרות חנוכה מיד בצאת הכוכבים, דהיינו כרבע שעה לאחר שקיעת החמה בימים אלו, ויש מהאשכנזים שנהגו להדליק מיד עם שקיעת החמה. ואין להדליק נרות חנוכה קודם זמן זה (מלבד בערב שבת חנוכה שמדליקים נרות חנוכה קודם שקיעת החמה, וכפי שנתבאר באחת ההלכות הקרובות) וגם מי שהוא טרוד ואינו יכול להדליק נרות בזמן המצוה, אינו רשאי להדליק נרות קודם זמן זה, משום שלדעת רבים מן הראשונים אינו יוצא בזה ידי חובה אף בדיעבד. ומכל מקום אם הוא מוכרח לצאת לדרך וחושש שיתבטל לגמרי ממצות הדלקת נרות, ידליק נרות חנו...
לכתבה המלאה »
   חגיגה נחמדת
חגיגה נחמדת מאת: מזל הרוני, מלבד המתנות והנרות על העוגה, יום הולדתנו הוא המספר הראשון המשקף את האופי, המשפיע על חיינו. משמעותו של יום הלידה יום לידתנו הוא המפגש הראשוני שלנו עם העולם החיצוני. בתום תשעה חודשי לידה התינוק בוקע לעולם, ומקבל ב"מתנה" את תאריך לידתו. אין לנו כל השפעה או בחירה על לידתנו והתהליך הזה מתרחש כחלק מסדר קוסמי, יד הגורל המכוונת או הכוח העליון השולט בחיינו. זהו אחד הנתיבים של מהלך חיינו, המשתלב בדרך הגורל הראשית המובילה אותנו למימוש הפוטנציאלים המולדים, האירועים,...
לכתבה המלאה »
עמוד 1 מתוך 1 1
לעבור לעמוד
page 1page 2page 3page 4page 5