סוד ה - כפתור ומשיח בן יוסף


שולח: עינא פקיחא
נושא: סוד ה - כפתור ומשיח בן יוסף - המלחמה קרובה = מראות השמים הרב אלינור שליט"א:

בס"ד שבת שלום לחברים – שניזכה למעמד הר סיני בליבנו. מראות השמים:לפני מס ימים לפנות בוקר הקצתי מחזיון משמעותי וברצוני לשתף אתכם מהלב אל הלב:סימתי את לימודי קצת לפני עלות השחר ובשל העובדה שלא יכולתי להשאיר את עיני פקוחות החלטתי לנוח קצת כדי להיות רענן לתפילת הבוקר למען שם שמים. והנה אט אט שוקע ליבי אל תוך נפלאות הבורא ובמחשבת ליבי אני מתפלל לישועה כללית ופרטית ובמיוחד להתעוררות הלב ליציאה מהאנוכיות שהשם ירחם עלי אכי"ר ועל כולנו. כשאמרתי (ב)ידך (א)פקיד (ר)וחי כיונתי בליבי את ראשי התיבות: (ב - א " ר). סוד ההתחברות לבאר העליונה - מים חיים.וכשאמרתי: (פ)דית (א)ותי (י)הוי"ה אל אמת - כיונתי ראשי תיבות שם קדוש בסוד (פ א - י ) העולה בסוד (פותח את ידך) כאשר כיונתי פא"י כיונתי (את סוד היחוד הקדוש (הויה אדנות) פא"י 91 - גמ"ט צ"א) שם שמיחל את גמר התיקון ב"ה והנה שם זה העולה 91 שסודו צא (91) – שזה השם הוא גם סוד מה שנאמר לאברהם אבינו ע"ה בפרשת לך – לך "ויוצא אתו החוצה ויאמר הבט נא השמימה וספר הכוכבים אם תוכל לספר אתם ויאמר לו כ"ה יהיה זרעך". והנה שמכונים שמות קודש יש להישמר לא להוציא הדבור מהפה וכשמכונים הויה ואדנות או צ"א מתכונים ומתפללים לצאת מתפיסת חיים של המוחש העולם הזה (הגשמיות) ולהיכנס לתודעה חדשה של תפיסת חיים מופשטות רוחנית בעזרת יכולת תפיסה אמונית והנה הדברים בקצרה: יש להבין ולדעת ולחקוק בתוך הלב שכל מה שיש סביבנו הוא רק תודעה בפנימיותנו שזהו מקום האימון שנתן לנו בוראנו מלכנו יתברך סוד עולם הדמיון לצאת מהאנוכיות לתיקון הבושה . הדומם צומח חי מדבר הם דרגות תודעה המשמשות לנו אמצעי להתפתח רוחנית מהמוחש למופשט כאשר אם אני רואה את הדומם צומח חי מדבר שסביבי עלי להבין שאלו הם תודעות בתוכי ועלי ללמוד לפרש אותם בתוכי בכח לימוד הסוד: הנה דוגמא להתבוננות הלב לשם שמים: מידת הדומם שסביבי מסמל תודעה בתוכי כאשר עלי להבין שהדומם מרמז לי על צורת רצון דוממת שהיא ללא תנועה בתוכי רק קבלה עצמית והנה אדם עצלן הוא בבחינת דומם שזה סוד האנוכיות הרצון לקבל בעל מנת לקבל לעצמי בחינת אהבה עצמית אין רוחניות לשמה. מידת הצומח סביבי מסמלת בפנימיותי את היכולת שלי לנוע בתנועה פרטית בתוכי שתנועה זו מטרתה להשלים לי הארה למילוי חסרוני שזוהי תודעה של צורת הרצון שלי להשפיע בעל מנת לקבל לעצמי והנה אני עדין בפרטיות לעצמי אך זהו מקום אימון בשבילי להתפתח אל המטרה אט אט אני בונה את הפרטיות בתוכי כדי שבגמר תיקון אלמד להתכלל וזהו שלב התפתחות הצומח בתוכי בדרך המדרגה אט אט. מידת החי שמסביבי מסמלת תודעה בתוכי של היכולת שלי לפתח הרגש פרטי לצורך אימון הכלים אט אט שהרגש זה הוא המפגש של הכלי אם האור בתוכי והרגש זה המתגלה אלי באמצעי שנקרא כח החושים הוא מתנה מהבורא והוא ניתן לנו כאמצעי לחוש הנאה כאימון הלב והנה אם אני רוצה את הבורא עלי ללמוד לא לסמוך על ההרגש אלה להשתמש בכח ההרגש כאמצעי ביחס לאמת בכח אמוני לשם שמים כי הלב שלי עכשיו תחת עץ הדעת טוב ורע ואני לא יכול לסמוך על לב שבתוכו עצת הנחש נכון? וידוע שהנחש והשקר תמיד מתחילים עם מידת אמת (אות ש) ומשם מפיל הנחש אותנו בפח (אותיות ריש קוף ) הנחש נותן לנו אינטואיציה לטוב (ש) ואחרי שאנו מאמינים ובוטחים באינטואיציה הפרטית שבליבנו בא הנחש ומסובב אותנו לר"ע רצון עצמי כאשר אינטואיציה נובעת מהרגש קלוקל הנקרא חש נון (אותיות נחש).שזהו האור שאני חש ברצון לקבל לעצמי ואני בטוח שאני כרגע משפיע נחת רוח לבוראי זהו הרגש תחת עץ הדעת טוב ורע. כשעלי ללמוד לא להאמין להרגש בתוכי כל עוד אני לא מתוקן ביחס לאמת התורה וזהו כלי חשוב מאוד לתיקון הנפש והשם ירחם ויציל. והנה אימון זה עולה בסוד צורת הרצון להשפיע בעל מנת להשפיע נ"ר לבוראי שזהו מקום האימון שלי לצאת מהרגל של אנוכיות בסור מרע ועשה טוב בהכנעת ליבי לבוראי בבחירה הלב לאהוב את אבא ובכח אהבת חברים תורה ומצוות שזהו אימון כונת הלב לשם שמים. בחינת המדבר שסביבי מסמלת תודעה בתוכי סוד כח ההרגש לזולתי בעל מנת להשפיע שזה התכלית שבאה אחרי שהתאמנתי כראוי ובניתי כלי ראוי להשראת השכינה עכשיו אני יכול להרגיש ולקבל את ההנאה והאושר אבל הפעם לשם שמים בצורת הרצון שלי לקבל בעל מנת להשפיע נחת רוח לבוראי שאז ההרגשה שלי מתוקנת כאשר הרגש פרטי הוא מקום עץ הדעת טוב ורע ולאחר שתקנתי ובטלתי את צורת הקבלה האנוכית אני יכול לקבל את האור בהרגש שעומד תחת מהות עץ החיים שבתוך ליבי בסוד והשיבות אל לבבך. בהתחלה היה ליבי תחת עץ הדעת טוב ורע ולאחר 4 בחינות תיקון צורת הרצון אל שורש הדבקות בבוראי והנה בכח ההתחדשות של יכולת התנועה של צורת רצוני לשם שמים לקבלת האור בליבי הצלחתי ללמוד להרגיש את עץ החיים כח הדבקות בבוראי רק כאמצעי לאהוב את בוראי ביכולת שלי לקבל את האור בלב בעל מנת להמשיך ולהשפיע נחת רוח לבורא. והנה אלוקות אין ביד הנברא להשיג כאשר בידנו ניתן להשיג רק את חצוניות החומר ואת המידות וההתנהגות של החומר בחינת צורת החומר וזה הכל כאשר הנברא תופס את המציאות רק מצד צורת הרצון לקבל שבפנימיותו והנה האור נע כל הזמן בתנועה של השפעה ולכן אנו ברחוק צורה מהאלוקות שממלא את כל המציאות מקבל אל מול משפיע ומכיון שאנו בעלי תפיסת חיים מצד הרצון לקבל אנו לא יכולים לתפוס את המציאות האלוקית והנה בחסדי הבורא יתברך ניתנה לנו יכולת הנקראת תפיסה אמונה סוד מלכות דקדושה (דוד) שהיא המשמשת אותנו כאמצעי לבקש קשר אם בוראינו כאשר רק במקום בניית כלי יכולה להינתן לנו השגה מצד האור בסוד החוק הרוחני הקבוע שמלמד אותנו שאור מתקבל רק בכלי ששוה בצורת רצונו אל מידת המשפיע והנה מקבל נפרד ממשפיע נכון? אין השואת צורה. אך בכח תפיסה אמוני יש לנו מקום להשוות צורה אל מידת האור בעובדה שנילמד לקבל את האור רק כאמצעי להשפיע נחת רוח לבוראינו בסוד צורת רצוננו לקבל בעל מנת להשפיע נחת רוח לבורא. ויו – צא = זהו סוד עצום למבין דבר מתוך דבר והנה האות ויו במילוי יוד היא סוד גדול שמלמד את האדם להתחבר (וו) לנקודת האמונה (י) מעל הדעת והנה בפסוק זה הבורא יתברך מלמד את אברהם אבינו לצאת מתפיסה מוחשת (תודעה גשמית) ולהכנס לתודעה מופשטת רוחנית היכולה להתקבל רק בכח תפיסה אמונית באמונה מעל הדעת והנה הבורא יתברך הוציא את אברהם אבינו ע"ה והעלה אותו מעל הכוכבים מעל המקרים הנוצצים בחינו אל מקום תודעת האמונה בסוד כ"ה יהיה זרעך" והנה תזכרו את השם הקדוש כ"ה אני אחזור אליו עוד מעט - השם יהיה הוא סוד גמר התיקון כפי שנאמר בתורה הקדושה: "ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד" משם הויה לשם יהיה האות ו" תחזור להיות י".יש ללמוד גם את סוד האות למד שסודה כח השאיפה שבתוכי לחבר קבלה בעל מנת שאגיע להשפעה והנה (גמ"ט 30 - יה-יה)סוד האות ל" שמחברת את השמים השפעה אם הארץ קבלה ביכולת הנברא לקבל בעל מנת להשפיע נחת רוח לבורא יתברך. מראות השמים בחסדי השם יתברך כמתנת חינם ממש:והנה חשמל מל מל סוד רוח ממלא עוטפת אותי כמשוב קדוש וליבי ער ממש כשעיני עצומות ומה אגיד לכם ה הרגש הוא נפלא משוב של קדושה עוטף אותי וליבי חש דבקות עצומה עם הבורא יתברך וזוהי הרגשה שלא ניתנת לתאור אחי היקרים והנה אני נושא תפילה ומבקש שהרגש זה לא יפסק לעולם והנה נמשך החש מל מל ואט אט כשעיני עצומות אני זוכה לראות מחזה הבא לעורר תודעה בתוכי כמסר שמגיע משמים בסוד ביד הנביאים אדמה סוד התמונה שבדמיון כמראה נבואה וידוע שיש דרגות נבואה כל נברא עם הזכות שיש לו למען יעודו בעולם הזה והנה בחזיונות קודמים הסברתי לכם שכל עוד הנברא תחת קליפות החומר הוא לא יכול לקבל רוח דקדושה והנה בקצרה ממש כח החש מל מל מסיר את החצוניים וכך הוא משמש כאמצעי לנברא לקבל תודעה מסר משמים ברוח הקודש והדברים עמוקים מאוד.וכשמועבר המסר או המראה כדבר מתוך דבר חוזרים החצוניים לתת מקום לעבודת הצדיק ושוב זה לימוד עמוק למשכילים ב"ה שניזכה כולם. והנה לפתע רואה ליבי כפתור עגול גדול כמו (כפתור של חולצה) שתפקידו לחבר ב" הפכים בנושא אחד ושימו לב שכל לבוש של האדם יש לו ב" הפכים ימין ושמאל ב" בחינות לבוש תחתון לרגלים לבוש עליון לידים ב" הפכים וכו....... והנה תפקיד הכפתור הוא סוד גדול למבין דבר מתוך דבר כאשר הכפתור הוא המחבר ומגלה את הקו האמצעי והוא האמצעי לחבור והנה בכפתור זה היו 4 חורים כנגד 4 תיקוני הרצון לתפירת הלבוש לשם שמים והנה כפתור עגול מסמל את צורת הקבלה לשם שמים (עגול(צורת קבלה)– הרצון לקבל בעל מנת להשפיע נחת רוח לבורא. כף – תור : תור (תר) – הוא יכולת האדם לחפש לתור את נקודת האמת בחיו ולגלות את המלכות הנקראת האות ה" בסוד תשוב – ה למקומה או תור – ה בסוד תורההיכולת שלי לתור מצורת רצון לצורת רצון ולהתחדש בתנועת הלב לשם שמים. האות כף – מסמלת את כח ההשפעה שנתן לי בוראי בסוד (ז"א) סוד ו" קצוות כונת הלב או ו" קצוות המשפיע הזכרי בתוכי סוד הבחירה.כ"ה היא יכולת היציאה מהמוחש למופשט סוד תיקון צורת הרצון ב 4 בחינות השפעה (אות כ")אל השורש .כ"ה מלשון כף פעמים ה" שינוי הצורה ממקבל למשפיע השואת צורה לדבקות עם הבורא מהלב אל הלב – לב לאלקים.והנה כ" פעמים ה" גמאטריה 100 העולה כלים סוד ההארה המתגלה בכלים. ידוע לנברא ישנם ב" צורות רצון:1 = צורת רצון למלא את חסרוני בעל מנת לקבל אור ועונג והנאה רק לעצמי – נפש בהמית.2 = צורת רצון למלא את חסרוני רק בעל מנת להשפיע נחת רוח לבוראי – נפש אלקית.הבחירה שלי היא רק אחת? באיזה צורת רצון אני חפץ ומשתוקק למלא את חסרוני? לעצמי? או לדבקות עם בוראי? והנה תוך כדי שאני רואה את הכפתור הגדול אני מיד מבין את מהות ההשפעה שעלי לחבר ב" הפכים לנושא אחד כאשר ב" ההפכים האלו הם ב" צורות הרצון ימין כנגד שמאל זכר כנגד נקבה בתוכי סוד המשפיע והמקבל שבפנימיותי והנה לפתע אני שומע קול כאילו מישהו לוחש לי באוזן זה מדהים חברים מדהים אני נרגש מאוד סלחו לי והנה קול זה אומר לי קרא למלכות קרא למלכות קרא למלכות. אחי היקרים זהו הקול המוכר לי עד למאוד סוד היסוד הקדוש סוד משיח בן יוסף.משהו חזק מאוד מתרחש בשמים חברים יקרים אני חש זאת מאוד חזק מאוד חזק מאוד. יש סוד גדול במסר זה והסוד הוא הנקרא (כפתור):בספר ירמיהו הנביא נאמר כך פרק ופסוק (מ"ז - ד): "אשר היה דבר השם אל ירמיהו הנביא אל פלשתים בטרם יכה פרעה את עזה – כה אמר הויה" (שימו לב) – הנה מים עולים מצפון והיו לנחל שוטף וישטפו ארץ ומלואה עיר וישבי בה וזעקו האדם והילל כל יושב הארץ – מקול שעטת פרסות אביריו מרעש לרכבו המון גלגליו לא הפנו אבות אל בנים מרפיון ידים על היום הבא לשדוד את כל פלשתים להכרית לצר ולצידון כל שריד עזר כי שדד השם את פלשתים שארית אי כפתר – באה קרחה אל עזה נדמת אשקלון שארית עמקם עד מתי תתגודדי הוי חרב להשם עד אנה לא תשקטי האספי אל תערך הרגעי ודמי אך תשקטי והשם ציוה לה אל אשקלון ואל חוף הים שם יעדה". אחי היקרים ראו מה מתחולל בעזה אשקלון מימין הארץ ומצידון שמאל הארץ והנה הכונו הכונו חברי היקרים הזמן קרב.הכפתר הוא סודו של משיח בן יוסף סוד חרב להשם סוד הכפתר המחבר ומגלה הקו האמצעי.... הלב הלב הלב עומד לקראת שינוי משמעותי מצפון ומדרום ובמרכז יתעורר הקו אל קו .אשמח לתגובות ולחדושים שלחו אימל לגדעון. אלינור.( לא ידוע מקור הכתבה - נשמח לדעת )


דף הבית >> מבזקי דף >> יהדות דת ואמונה >> סוד ה - כפתור ומשיח בן יוסף