עו"ד


סנדק מאפיה מגלה שמנהל החשבונות שלו רימה אותו ולקח ממנו 10 מיליון דולר.

מנהל החשבונות היה חרש. עורך דין מקרקעין זו הסיבה שהוא קיבל את העבודה מלכתחילה.

הניחו שמנהל חשבונות חרש לא ישמע שום דבר שהוא אולי עלול להעיד עליו בבית משפט.

כשהסנדק הולך להתעמת עם מנהל החשבונות ביחס ל – 10 מיליון דולר, הוא לוקח איתו את עורך הדין שלו, אשר יודע שפת סימנים.

הם מגיעים למנהל החשבונות והסנדק אומר לעורך הדין, תשאל אותו איפה 10 מיליון הדולר שהוא גנב מהכספים שלי.

עורך הדין, תוך שימוש בשפת הסימנים, שואל את מנהל החשבונות.

מנהל החשבונות עונה בשפת סימנים – "אין לי מושג על מה אתה מדבר".

עורך הדין אומר לסנדק: "הוא אומר שהוא לא יודע על מה אתה מדבר".11

הסנדק שולף אקדח, מכוון אותו לרקה השמאלית של מנהל החשבונות ואומר לעורך הדין: "שאל אותו שוב".

עורך הדין אומר בשפת סימנים למנהל החשבונות: "הוא יהרוג אותך אם לא תאמר לו איפה זה".

מנהל החשבונות עונה בשפת סימנים: "בסדר, ניצחתם, הכסף נמצא במזוודה חומה, קבור מאחורי הסככה בחצר האחורית של בן דודי אנציו, בקווינס".11

הסנדק שואל את עורך הדין: "נו, מה הוא אומר?"

עורך הדין עונה לסנדק: "הוא אומר שאין לך ביצים ללחוץ על ההדק".( לא ידוע מקור הכתבה - נשמח לדעת )